Eindrapport

Het rapport ‘Op zoek naar Onderwijsheid’ werd op dinsdag 14 december digitaal uitgereikt aan Inge Vossenaar (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme, Gemeente Rotterdam), Tony van der Linden (Domeindirecteur Onderwijs en Jeugd, BMC) en Gijs Krimp (CCO, The Learning Network). Honderden vertegenwoordigers vanuit onderwijsveld, overheid, wetenschap, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven waren daar digitaal bij aanwezig.

De onderzoeksvraag en de resultaten uit de analysefase vormen de basis voor de zes oplossingen die in het eindrapport staan. Met elke oplossing wil de Nationale DenkTank 2021 bijdragen aan een betere kwaliteit van onderwijs in Nederland.

Bij alle oplossingen geldt dat het verbeteren van onderwijs alleen kan plaatsvinden als alle betrokken partijen zich hiervoor inzetten. De Nationale DenkTank 2021 richt zich daarom tot onderwijsinstellingen, schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten, het bedrijfsleven, de wetenschap, de overheid, opiniemakers, journalisten, maatschappelijke organisaties, fondsen en andere belanghebbenden.

We willen de inhoud van het rapport voor iedereen toegankelijk maken. Alle teksten uit het rapport zijn terug te vinden op deze website. Mocht u gebruik maken van een schermlezer en tegen problemen aanlopen, laat het ons dan alstublieft weten door te bellen op 020 244 0168 of door een mail te sturen naar info@nationale-denktank.nl.